Töötamise toetamise teenus

Teenus on  iseseisvalt elava või toetatud elamise teenust kasutava inimese toetamine töötamisel tavapärases töösuhtes.

Ülesanded:
Töövõtja (kliendi) ja tööandja toetamine (abistamine, juhendamine, nõustamine):

  • tööle asumisel;
  • töökoha ning töötingimuste inimese vajadustele vastavaks kohandamisel;
  • tööandja ja kolleegide vahelistes tööalastes suhetes;
  • vajadusel juhendamine tööülesannete täitmisel

 Kriteeriumid teenusele saamiseks

  • Keskmine või raske puue
  • Pidev vajadus toetuse ja juhendamise järele tööturul töötamiseks (tööl püsimiseks)
  • Isik ei tööta töökohal, kus tööandja saab tööturutoetust väiksema konkurentsivõimega töötu töölerakendamiseks
  • Isikule ei osutata samaaegselt kogukonnas elamise, ööpäevaringse hooldamise, ööpäevaringse tugevdatud toetusega hooldamise ega ööpäevaringse tugevdatud järelevalvega hooldamise teenust
  • Isikule ei osutata tugiisikuga töötamise teenust «Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse» tähenduses