Tööalane rehabilitatsioon

 

 

Tööalase rehabilitatsiooni asukoht

Tööalase rehabilitatsiooni teenust pakume Võru linnas MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskuse töö- ja tegevuskeskuses Mosaiik Jüri tänav 27. 

KELLELE SUUNATUD

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud tööealistele inimestele, kellel on raske, sügava või püsiva psüühikahäire tõttu vähenenud töövõime ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide abi. 

Tööalase rehabilitatsiooni eesmärk on toetada inimese tööle asumist ja töötamist. Rehabilitatsiooni käigus pakutakse inimesele tuge ja õpetatakse piirangutega toime tulema, arendatakse töövõimet ja tööharjumuse kujundamist. 

Koostöös Töötukassaga pakume tööalase rehabilitatsiooni teenuse raames spetsialistide individuaalteenuseid, grupitöid ja nõustamisi.  Lisaks rakendame vajadusel töövõime hindamist HAMET-meetodi alusel ja programmipõhist rehabilitatsiooni. 

Tööalase rehabilitatsiooni kohta leiate täiendavat informatsiooni Eesti Töötukassa kodulehelt: Töötukassa tööalane rehabilitatsioon.

Teenusele registreerimiseks võta ühendust rehabilitatsiooni koordinaatoriga: Kaidi Kuusk, mob 5302 6209, e-mail kaidi.kuusk@ehtk.ee.

Teenuseid ja programme osutame nii eesti kui ka vene keeles. Rehabilitatsiooniteenuse hind sõltub programmi pikkusest ja inimese individuaalsest vajadusest. 

Alates 01.05.2022 kehtiv tööalase rehabilitatsiooniteenuse hinnakiri:

  Individuaalne teenus (60 min) Grupiteenus (60 min)
Füsioterapeut 40 EUR 20 EUR
Tegevusterapeut 40 EUR 20 EUR
Sotsiaaltöötaja 40 EUR 20 EUR
Eripedagoog 40 EUR 20 EUR
Logopeed 40 EUR 20 EUR
Loovterapeut 40 EUR 20 EUR
Psühholoog 40 EUR 20 EUR
Õde 40 EUR 20 EUR
Kogemusnõustaja 30 EUR 18 EUR
Arst 60 EUR -
HAMET test 30 EUR -