Tööalane rehabilitatsioon

 

 

Tööalase rehabilitatsiooni asukoht

Tööalase rehabilitatsiooni teenust pakume Võru linnas MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskuse töö- ja tegevuskeskuses Mosaiik Jüri tänav 27. 

KELLELE SUUNATUD

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud tööealistele inimestele, kellel on raske, sügava või püsiva psüühikahäire tõttu vähenenud töövõime ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide abi. 

Tööalase rehabilitatsiooni eesmärk on toetada inimese tööle asumist ja töötamist. Rehabilitatsiooni käigus pakutakse inimesele tuge ja õpetatakse piirangutega toime tulema, arendatakse töövõimet ja tööharjumuse kujundamist. 

Koostöös Töötukassaga pakume tööalase rehabilitatsiooni teenuse raames spetsialistide individuaalteenuseid, grupitöid ja nõustamisi.  Lisaks rakendame vajadusel töövõime hindamist HAMET-meetodi alusel ja programmipõhist rehabilitatsiooni. 

Tööalase rehabilitatsiooni kohta leiate täiendavat informatsiooni Eesti Töötukassa kodulehelt: Töötukassa tööalane rehabilitatsioon.

Teenusele registreerimiseks võta ühendust rehabilitatsiooni koordinaatoriga: Kaidi Kuusk, mob 5302 6209, e-mail kaidi.kuusk@ehtk.ee.

Teenuseid ja programme osutame nii eesti kui ka vene keeles. Rehabilitatsiooniteenuse hind sõltub programmi pikkusest ja inimese individuaalsest vajadusest. 

Alates 01.03.2023 kehtiv tööalase rehabilitatsiooniteenuse hinnakiri:

 Individuaalne teenus (60 min)Grupiteenus (60 min)
Füsioterapeut45 EUR25 EUR
Tegevusterapeut45 EUR25 EUR
Sotsiaaltöötaja45 EUR25 EUR
Eripedagoog45 EUR25 EUR
Logopeed45 EUR25 EUR
Loovterapeut45 EUR25 EUR
Psühholoog45 EUR25 EUR
Õde45 EUR25 EUR
Kogemusnõustaja40 EUR23 EUR
Arst70 EUR-