Intervallhooldus

Lühiajaline  ehk intervallhooldus

Pakume lühiajalist ööpäevaringset hooldust ja järelvalvet  psüühilise erivajadusega täiskasvanud inimestele. Sealhulgas võimalusel ka  lühiajalist hooldust dementsusega , mäluhäiretega inimestele.  Lühiajalise  hoolduse  eesmärk  on eeskätt   pereliikmetele hingetõmbeaja andmiseks ,  hooldusest ajutise puhkuse võimaldamiseks. Intervallhooldusel on toitlustamine kolmel korral päevas, igapäevatoimingute sooritamiseks on toetus, abi või juhendamine  ning  päev sisustatakse nii huvitegevuste kui ka muude mõtestatud tegevustega. 

Intervallhoolduse teenuse eest tasub teenuse tellija lepingu alusel. 

Teenust ei osutata vastu kliendi tahtmist. Teenuse osutamise ajal peab teenuse saaja olema nõus täitma asutuses kehtivat kodukorda. Teenust ei osutata alkoholijoobes inimestele.

Teenusele saabumisel on vajalik, et kliendil oleks kaasas   regulaarselt või ühekordselt tarvitatavad ravimid. Soovitame kaasa võtta kliendi  isiklikud riided, hügieenivahendid (sh. vajadusel mähkmed). Vajalik on  arsti tõend terviseseisundi kohta.

Päevahoid

 Päevahoiuteenust pakutakse 8 tundi päevasel ajal või vastavalt individuaalsele kokkuleppele. 

 Päevahoius :

  • juhendatakse ja abistatakse igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel
  • kaasatakse aktiviseerivatesse tegevustesse
  • korraldatakse toitlustamine päevahooldusteenusel viibimise ajal                                                                                                                           
  • kindlustatakse võimalikult  ohutu keskkond ja järelvalve
  • vajadusel korraldatakse klientide transport teenusele, informeerides eelnevalt selleks teenuse kasutajat  või tema esindajat transpordiga seotud võimalustest ja transporditeenuse maksumusest