Projektid

 „Tegevusjuhendajate erialakoolitused tööalase ettevalmistuse tõhustamiseks”

Elluviimise aeg : okt 2007- veebruar 2008

Finantseerija: HMN

Projekti maksumus: 74 423

Sisu: Asutusesisene täiendkoolitus toimetulekuks sihtgrupi toetamisel. Koolituse viivad läbi oma ala asjatundjad  MTÜ Hüva Nõu, Teabe ja Praktilise Harjutamise Keskus Insight Outcome

„ Käsitööga tööle“

Elluviimise aeg: september 2008- mai 2009

Finantseerija: HMN

Projekti maksumus: 20 186

Sisu: Käsitööoskuste edendamine valitud sihtrühmale, mis koosneb nii ringi juhendajatest kui klientidest. Eesmärgiks koolitada oskustega ringide läbiviijaid.

 ”Kohalike avalike teenuste arendamine“

13.Euroopa Regionaalarengu fond „Meetme ”Kohalike avalike teenuste arendamine“ perioodi 2007-2013 projekt „MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus kinnistu ost ja ööpäevaringse hoolduse osakonna ning psüühikahäiretega vanurite osakonna rekonstrueerimine

Elluviimise aeg: jaan 2009-dets 2009

Finantseerija: EAS

Projekti maksumus: 7 720 158,96

Sisu: Hooldekodu hoone siserenoveerimine, Meegomäe küla, Võru vald

MTÜ Lõuna- Eesti erihooldusteenuste Keskuse hooldekodu hoone välisrenoveerimine

Elluviimise aeg: jaan 2010- dets 2010

Finataseerija: Ameerika Ühendriikide Kaitsealase koostöö osakonna humanitaarprojekt

Projekti maksumus: 1 200 000 EEK

Sisu: hooldekodu hoone välisfassaadi renoveerimine