Projektid

„Toetatud elamise teenuse arendamine Võrumaal“

Elluviimise aeg 01/01/2005-01/08/2005

Finantseerija: Võrumaa Omavalitsuste Liit

Projekti maksumus: 450 000

Sisu: Toetatud elamise teenuse osutamiseks vajalike ruumide renoveerimine

„Isikliku abistaja teenuse mudel Võrumaal“

Elluviimise aeg: 03/10/2005-05/01/2006

Finantseerija: Riikliku hoolekande programm aastateks 2004-2006 kohaliku tasandi projekt Võru Maakonnas

Projekti maksumus: 18809

Sisu: Isikliku abistaja teenuse ja tugiisiku teenuse vajaduse hindamine, teenuse korra väljatöötamine, sisu määratlemine, rahastamise skeem Võru Maakonnas, mille töötasid projekti käigus välja projekti meeskond koostöös kohalike omavalitsuste esindajatega.

„Terve keha“

Elluviimise aeg: mai-juuli 2006

Finantseerija: HMN

Projekti maksumus: 4906

Sisu: Projekti eesmärgiks oli arendada psüühilise erivajadusega institutsioonis elavate inimeste kehalist aktiivust ja projekti raames soetati erinavat spordiinventari: käimiskepid, poksikott, võimlemismatid.

„Hea päev“

Elluviimise aeg:

Finantseerija: HMN

Projekti maksumus: 18 880

Sisu: Lõuna- Eesti piirkonna hoolekandeasutuste isetegevuspäev, mis toimus Võrus Kubija laululaval. Eesmärgiks hooldekodude klientide omavahelise suhtlemise aktiviseerimine, kehalise aktiivsuse aktiviseerimine, loovtegevuse arendamine, isetegevuskavade esitamise võimaluse andmine.

„Tugevdatud toetusega ööpäevaringse hooldamise teenuse arendamine MTÜ Lõuna- Eesti Erihooldusteenuste Keskuses

Elluviimise aeg:

Finantseerija: HMN

Projekti maksumus: 208 120

Sisu: Teenuse osutamiseks vajaliku inventari ja vahendite muretsemine, mille eesmärgiks on igapäevaelu rikastamine. Asutuse personali meeskonna koolitus ning grupi- ning individuaalne  tööalane supervisioon, klientidele kvaliteetse teenuse osutamise eesmärgil.

„Unistuste suvepäev“

Elluviimise aeg:

Finantseerija: HMN

Projekti maksumus: 2954

Sisu: Klientide ekskursioon Pärnumaale silmaringi avardamise eesmärgil

 „Tugiisiku koolitus“

Elluviimise aeg: 01.09.2006-31.12.2006

Finantseerija: HMN

Projekti maksumus: 33 546

Sisu: Psüühilise erivajadusega inimeste tugiisikute tööks vajalike esmaste teadmiste omandamise kursus Võrumaal.

 „ Tegevusväljaku sisustamine“

Elluviimise aeg: 2006

Finantseerija: Võru Vald

Projekti maksumus: 14 630

Sisu: Väli-tegevusväljak kehalise aktiivsuse arendamise eesmärgil

 „Hoolekandeteenuste arendamine ja kvaliteedi tõstmine MTÜ-s Lõuna- Eesti Erihooldusteenuste  Keskus

Elluviimise aeg: 01.02.2007- 31.12.2007

Finantseerija: HMN

Projekti maksumus: 82 831/69 000

Sisu: Hoolekandeteenuste arendamine ja kvaliteedi tõstmine läbi personali parema erialase ettevalmistuse  töötamaks pingerikkas töökeskkonnas, arendades meeskonnatööoskust  ja pingetaluvust. Meeskonnatöö koolituse II etapp, grupi- ning individuaalsete tööalaste supervisioonide jätkumine.

„ Hea päev II“

Elluviimise aeg: juuni-oktoober 2007

Finantseerija: HMN

Projekti maksumus:  37714/27464

Sisu: Lõuna- Eesti hoolekandeasutuste isetegevuspäev Võrumaa