Projektid

„Hea päev“

Elluviimise aeg:

Finantseerija: HMN

Projekti maksumus: 18 880

Sisu: Lõuna- Eesti piirkonna hoolekandeasutuste isetegevuspäev, mis toimus Võrus Kubija laululaval. Eesmärgiks hooldekodude klientide omavahelise suhtlemise aktiviseerimine, kehalise aktiivsuse aktiviseerimine, loovtegevuse arendamine, isetegevuskavade esitamise võimaluse andmine.

„Tugevdatud toetusega ööpäevaringse hooldamise teenuse arendamine MTÜ Lõuna- Eesti Erihooldusteenuste Keskuses

Elluviimise aeg:

Finantseerija: HMN

Projekti maksumus: 208 120

Sisu: Teenuse osutamiseks vajaliku inventari ja vahendite muretsemine, mille eesmärgiks on igapäevaelu rikastamine. Asutuse personali meeskonna koolitus ning grupi- ning individuaalne  tööalane supervisioon, klientidele kvaliteetse teenuse osutamise eesmärgil.

„Unistuste suvepäev“

Elluviimise aeg:

Finantseerija: HMN

Projekti maksumus: 2954

Sisu: Klientide ekskursioon Pärnumaale silmaringi avardamise eesmärgil

 „Tugiisiku koolitus“

Elluviimise aeg: 01.09.2006-31.12.2006

Finantseerija: HMN

Projekti maksumus: 33 546

Sisu: Psüühilise erivajadusega inimeste tugiisikute tööks vajalike esmaste teadmiste omandamise kursus Võrumaal.

 „ Tegevusväljaku sisustamine“

Elluviimise aeg: 2006

Finantseerija: Võru Vald

Projekti maksumus: 14 630

Sisu: Väli-tegevusväljak kehalise aktiivsuse arendamise eesmärgil

 „Hoolekandeteenuste arendamine ja kvaliteedi tõstmine MTÜ-s Lõuna- Eesti Erihooldusteenuste  Keskus

Elluviimise aeg: 01.02.2007- 31.12.2007

Finantseerija: HMN

Projekti maksumus: 82 831/69 000

Sisu: Hoolekandeteenuste arendamine ja kvaliteedi tõstmine läbi personali parema erialase ettevalmistuse  töötamaks pingerikkas töökeskkonnas, arendades meeskonnatööoskust  ja pingetaluvust. Meeskonnatöö koolituse II etapp, grupi- ning individuaalsete tööalaste supervisioonide jätkumine.

„ Hea päev II“

Elluviimise aeg: juuni-oktoober 2007

Finantseerija: HMN

Projekti maksumus:  37714/27464

Sisu: Lõuna- Eesti hoolekandeasutuste isetegevuspäev Võrumaa

 „Tegevusjuhendajate erialakoolitused tööalase ettevalmistuse tõhustamiseks”

Elluviimise aeg : okt 2007- veebruar 2008

Finantseerija: HMN

Projekti maksumus: 74 423

Sisu: Asutusesisene täiendkoolitus toimetulekuks sihtgrupi toetamisel. Koolituse viivad läbi oma ala asjatundjad  MTÜ Hüva Nõu, Teabe ja Praktilise Harjutamise Keskus Insight Outcome

„ Käsitööga tööle“

Elluviimise aeg: september 2008- mai 2009

Finantseerija: HMN

Projekti maksumus: 20 186

Sisu: Käsitööoskuste edendamine valitud sihtrühmale, mis koosneb nii ringi juhendajatest kui klientidest. Eesmärgiks koolitada oskustega ringide läbiviijaid.

 ”Kohalike avalike teenuste arendamine“

13.Euroopa Regionaalarengu fond „Meetme ”Kohalike avalike teenuste arendamine“ perioodi 2007-2013 projekt „MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus kinnistu ost ja ööpäevaringse hoolduse osakonna ning psüühikahäiretega vanurite osakonna rekonstrueerimine

Elluviimise aeg: jaan 2009-dets 2009

Finantseerija: EAS

Projekti maksumus: 7 720 158,96

Sisu: Hooldekodu hoone siserenoveerimine, Meegomäe küla, Võru vald