Keskuse tutvustus

MTÜ Lõuna- Eesti Erihooldusteenuste Keskus osutab

  erihoolekandeteenuseid,  rehabilitatsiooniteenuseid, kaitstud töö teenuseid ja lisaks nõustamisteenuseid  psüühilise erivajadusega täisealistele inimestele. Erihoolekandeteenuste osutamise kogemus on asutusel alates 1998-st aastast, rehabilitatsiooniteenuste osutamist alustati 2003 aastal. 

Tegutsemisel tugineme sotsiaalvaldkonna  üldistele eetika põhimõtetele, et toetada inimese loomupärast väärtust, õigust heaolule ja väärikale kohtlemisele.

Teenuste  osutamisel on meie missiooniks juhendada ja toetada inimesi  võimalikult hea toimetuleku, igapäevase heaolu ja parima võimaliku elukvaliteedi saavutamise nimel.

Missiooni elluviimisel lähtume seadusandlusest, eetikast ning teenuste osutamise nõuetest ja heast tavast. Eesmärgiks on olla  jätkusuutlik, kestvale arengule ja kvaliteedile  suunatud keskus.  

Oleme aastaks 2025 kaasaegse lähenemisega hea praktika vahendaja vaimse tervise raskustega inimestele, sotsiaalvaldkonna töötajatele ja organisatsioonidele Võrumaal.

Mittetulundusühingu Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus PÕHIKIRI