Uudised

 Teenusesaajate külastamisel on soovitus kohtuda õues ja hoida turvalist vahemaad. Külastamisel on vajalik täita tervisedeklaratsioon, mille annab külastajale tegevusjuhendaja. 

Ööpäevaringse teenuse osutamise koha aadressid on Võru vald, Meegomäe küla,

Võru linn Kraavi tn 2a ja Kraavi tn 2b.  

 

Järgmine dementsusega inimeste lähedaste tugigrupi kohtumine toimub                 24.11.20. Jüri tn Võru linnnas, Töö- ja tegevuskeskuses Mosaiik II korrusel algusega kell 16.00.   Osalemissoovist palun teatada telefonil 5156103. 

  

Thursday the 26th. 2013 Copyright by MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus Meegomäe küla Vöru vald Võrumaa 65526 tel 782 8720 mob: 53026209 e-post ehtk@ehtk.ee