Rehabilitatsiooniteenused

 

Sotsiaalne rehabilitatsioon

Osutame nii sotsiaalset kui ka tööalast rehabilitatsiooniteenust täiskasvanud psüühikahäirega isikutele.

Rehabilitatsioonimeeskond töötab aadressil:

Meegomäe küla, Võru vald. Asume Lõuna – Eesti haigla kõrval, erihooldekodu I korrusel.

Ühistransport Võru linna- buss nr 1 ja nr 16 Haigla peatus.

Rehabilitatsiooniteenusele registreerimine:

  1. Lauatelefonil – 78 68 476, 78 68 477

  2. Mobiilil – 53 026 209; 53 48 00 31

  3. e-post – See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

  4. Kohapeal aadressil:

MTÜ L-E Erihooldusteenuste Keskus

Meegomäe küla, Võru vald Võrumaa

 

 

ÜLDPÕHIMÕTTED TEENUSE OSUTAMISEL (välja arvatud teenus koodiga 1001)

  • Enne teenuse osutamist vajaduse korral isiku seisundi hindamine on osa teenusest.
  • Teenus sisaldab abivahendite vajaduse hindamist, sobiva abivahendi soovitamist ja kasutama õpetamist (võimaluse korral isiku tegevuskeskkonnas), vajaduse korral (kui puuduvad spetsiifilised teadmised või õigus abivahendit määrata) vajaliku abivahendi määramiseks teise spetsialisti poole pöördumise soovitamist.
  • Spetsialist on kohustatud soovitama isikul pöörduda teise spetsialisti poole, kui ta näeb selleks vajadust, põhjendades soovituses pöördumise vajadust.
  • Teenus sisaldab eeltööd, otsest klienditööd ja järeltööd, sealhulgas dokumenteerimist.
  • Kõik teenusega kaasnevad kulud sisalduvad teenuse hinnas.
  • Iga teenuse hinna sisse on arvestatud:

1) rehabilitatsiooniprotsessis osalemise juhendamine ja võrgustikutöö, sealhulgas võrgustikuliikmete nõustamine, et aidata isikul saavutada rehabilitatsiooni eesmärke ja luua toetav keskkond. Võrgustikutöö ei eelda võrgustikuliikmega kohtumist, seda võib teha ka telefoni, kirja jm teel. Võrgustiku all mõeldakse nii lähivõrgustikku (pereliikmed, sõbrad, naabrid jt) kui formaalset võrgustikku (omavalitsuse sotsiaaltöötaja, teiste teenuste osutajad, perearst, tööandja jt). Rehabilitatsiooniprotsessis osalemise juhendamine ja võrgustikutöö on:

- isiku ja tema võrgustiku nõustamine ja juhendamine ning isiku seostamine teenustega rehabilitatsiooniprotsessis (sh rehabilitatsiooniplaani elluviimisel) juhtumikorralduse põhimõttel,

- põhjendatud vajaduse korral ja kokkuleppel isikuga kahe või enama rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti osalemine kliendijuhtumiga seonduval võrgustikupartneri nõupidamisel,

- isiku motiveerimine, jõustamine ja toetamine

- isikuga teenuse mõjususe analüüsimine;

2) rehabilitatsioonitulemuste hindamine, milleks on:

- rehabilitatsiooni eesmärkide ja tegevuskava muutmine või täiendamine meeskonnatöö tulemusena,

- rehabilitatsiooniprotsessi seire ja meeskonnatöö tulemusena mitme spetsialisti tehtavad vahehindamised (sh pikemaaegse programmipõhise sekkumise korral),

- teenuse tulemuslikkuse ja mõjususe hindamine rehabilitatsiooniprotsessi lõpus, vajaduse korral seostamine teiste teenuste osutajatega.

Osutatavad teenused:

Tegevusterpeudi ja loovterapeudi  teenus – Hinnatakse isiku tegevusvõimet lähtuvalt toimetulekust. Hindamismeetoditena kasutatakse intervjuud, vaatlust loomuliku tegevuse käigus, stimuleeritud tegevuse vaatlust, elu- ja töökeskkonnaga tutvumist. Tegevusterapeut annab vajadusel soovitusi ja abistab elu- ja töökeskkonna kohandamisel, annab informatsiooni abivahendite kasutamise ja hankimise kohta. Tegevusterapeudi teenuse raames arendatakse ja/või säilitatakse isiku tegevuseeldusi, mis on vajalikud toimetulekuks igapäevaeluga, nõustatakse isiku lähivõrgustikku toimetuleku toetamise osas. Vajadusel saab isik tuge igapäevaoskuste omandamise osas, mis on vajalikud toimetulekuks elukeskkonnas.

Sotsiaaltöötaja teenus – Sotsiaaltöötaja nõustab, juhendab, ennetab ning lahendab sotsiaalseid probleeme, eesmärgiga toetada isiku edaspidist sotsiaalset toimetulekut. Hindab isku sotsiaalseid ressursse, aitab kaardistada ja kujundada isiku sotsiaalset lähivõrgustikku. Juhendab ja nõustab isikuga kokkupuutuvaid avalike teenuste osutajaid, lähedasi ning seob isikut avalike teenuste osutajatega.

Psühholoogi teenus – Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia osutamine

Eripedagoogi teenus - Pedagoogilised korrektsioonitegevusedkognitiivsete oskuste, kommunikatsiooni, sotsiaalsete oskuste arendamiseks. Orienteerumis- ja liikumisõpetus, punktkirja õpetamine, kommunikatsioonioskuste õpetamine ja arendamine ning infotehnoloogia kommunikatsioonivahendite kasutamise õpetamine nägemis- ja/või kuulmispuudega isikule.

Psühholoogi perenõustamine – Isiku pereliikmete nõustamine ja psühhoteraapia osutamine grupis.

Logopeedi teenus - Kõnepuude korrigeerimine ning kõne ja suhtelmisoskuste kujundamine, sh tegevusvõime täpsustamine

Õe teenus - tervise ja enese eest hoolitsemisest teavitamine,nõustamine,haigusteadlikkuse hindamine

haiguse ja sümptomitega toimetuleku õpetamine,riskikäitumise juhtimine, isiku lähivõrgustiku nõustamine isiku või tema esindaja juuresolekul/loal terviseprobleemidega toimetulekuks ja toetamiseks. Võrgustikuliikmete nõustamine ja motiveerimine,et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel.  

 

Ööpäevaringne majutusteenus – vajadusel osutatakse isikule ööpäevaringset majtusteenust. Majutusruum asub erihooldekodu hoones. Majutuseks on kaks ruumi: 1 ühekohaline (WC ja dušširuum asuvad toa lähedal) ja 1 kahekohaline ( omaette WC ja dušširuumiga , eraldi sissekäiguga). Toitlustamine on korraldatud vastavalt hoolekandeasutusele kehtivatele nõuetele. Kliendile võimaldatakse  majutuse ajal teenuse hinna sees  hommiku- ja õhtusöök. Kõrvalmajas , Lõuna-Eesti Haigla territooriumil, asuvad apteek, toidu ja esmatarbekaupade kauplus ning kohvik.

 

Teenus (60 min) Hind
Füsioterapeut 26,54
Sotsiaaltöötaja 24,31
Eripedagoog 25,76
Psühholoog 26,41
Logopeed 26,97
Tegevusterapeut 26,66
Loovterapeut 26,19
Kogemusnõustaja 18,57
Õde 25,71
Arst 38,15

 

Rehabilitatsioonimeeskond

Hanna Sova-psühhiaater

Kaidi Kuusk - sotsiaaltöötaja

Anneli Roosmäe – õde

Merike Avamere - õde

Kersti Kõosaar - psühholoog

Lille Saukas  - tegevusterapeut

Ere Tuunas - eripedagoog

Sylva Viin - loovterapeut

Karin Terav - füsioterapeut

 

Juta Kits - logopeed

Heino Nurk - kogemusnõustaja 

Vene keelt kõnelevatele inimestele osutatakse kõiki pakutavaid rehabilitatsiooniteenuseid võrdväärsetel alustel eesti keelt kõnelevate inimestega. Rehabilitatsioonimeeskond osutab vajadusel ja eelneval kokkuleppel, teenuseid ka kliendi elukohas ning korraldab väljasõite teistesse erihoolekandeasutustesse.

Rehabilitatsiooniteenustest rohkem informatsiooni leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Tööalane rehabilitatsioon 

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud tööealistele inimestele, kellel on raske, sügava või püsiva psüühikahäire tõttu vähenenud töövõime ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide abi.

Tööalase rehabilitatsiooni eesmärk on toetada inimese tööle asumist ja töötamist. Rehabilitatsiooni käigus pakutakse inimesele tuge ja õpetatakse piirangutega toime tulema, arendatakse töövõimet ja tööharjumuse kujundamist.

Tööalase rehabilitatsiooni raames pakume nii rehabilitatsiooni spetsialistide individuaalteenuseid kui ka grupitöid ja nõustamisi. Lisaks töövõime hindamist HAMET-hindamismeetodi alusel ja programmipõhist rehabilitatsiooni.

 

Teenuseid ja programme osutame nii eesti kui ka vene keeles.

 

Tööalase rehabilitatsiooni kohta leiate täiendavat informatsiooni Eesti Töötukassa kodulehelt www.tootukassa.ee

 

Tööalase rehabilitatsiooni (1tund) hinnakiri alates 01.08.2018

 

          Tööalase rehabilitatsiooni individuaalteenused – 30.00 eur

          HAMET testi individuaalne läbiviimine – 25.00 eur

          Rehabilitatsiooni programm – hind sõltub programmi pikkusest ja inimese individuaalse kohandamise vajadustest.

 

 

Saturday the 24th. 2013 Copyright by MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus Meegomäe küla Vöru vald Võrumaa 65526 tel 782 8720 mob: 53026209 e-post ehtk@ehtk.ee