Projektid

 

2022    

 

 

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli arendamine Antsla 

 Valla territooriumil (ISTE) 

Projekti eesmärk on arendada isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamist Antsla   valla haldusterritooriumil 01.01.2022 - 31.12.2022.  Projektis toetatakse raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealisi, st. alates 16 eluaastast kuni vanaduspensioni ealisi inimesi, kelle elukoht on registreeritud Antsla  valla haldusterritooriumil.Teenust osutatakse kuni  15-le  abivajavale inimesele. 

 

 Pilootprojekti raames pakutakse abivajajatele  erineva sisuga toetust (nö teenuskomponentidest koosnevat teenust), mis põhineb seni erihoolekande- ja sotsiaalse rehabilitatsiooni- ja kohaliku omavalitsuse teenuste osaks olevatel tegevustel. Uues teenusmudelis käsitletakse psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatavat abi ühe tervikliku integreeritud teenusena, mis kujuneb iga abivajaja puhul personaalselt tema toetamiseks vajalikest tegevustest (ehk teenuskomponentidest). Projekti koordineerivad: 

Antsla  Vallavalitsuse esindaja  Malle Kodu   

 MTÜ Lõuna - Eesti Erihooldusteenuste Keskuse esindaja Ere Tuunas

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

                                                       

 2022 

 

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli arendamine Rõuge  Valla territooriumil (ISTE) 

Projekti eesmärk on arendada isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamist Rõuge  valla haldusterritooriumil 01.04.2022 - 31.12.2022.  Projektis toetatakse raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealisi, st. alates 16 eluaastast kuni vanaduspensioni ealisi inimesi, kelle elukoht on registreeritud Rõuge valla haldusterritooriumil.Teenust osutatakse kuni  kaheksale  abivajavale inimesele. 

 Pilootprojekti raames pakutakse abivajajatele  erineva sisuga toetust (nö teenuskomponentidest koosnevat teenust), mis põhineb seni erihoolekande- ja sotsiaalse rehabilitatsiooni- ja kohaliku omavalitsuse teenuste osaks olevatel tegevustel. Uues teenusmudelis käsitletakse psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatavat abi ühe tervikliku integreeritud teenusena, mis kujuneb iga abivajaja puhul personaalselt tema toetamiseks vajalikest tegevustest (ehk teenuskomponentidest). Projekti koordineerivad: 

Rõuge  Vallavalitsuse esindaja  

Egle Veinberg,  e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

 MTÜ Lõuna - Eesti Erihooldusteenuste Keskuse esindaja

Ere Tuunas e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

 

2021 -2022

 Vaimse tervise häiretega eakatele suunatud hoolekandeteenuste arendamine Võrumaal

 Projekti periood 01.01.2021 - 31.12.2022.

Projekti eesmärk on parandada vaimse tervise häiretega eakate toimetulekut oma kodus ja nende lähedaste võimalusi osaleda tööturul. Selleks töötatakse välja Võru maakonna omavalitsusi ja teenuseosutajaid ühendav jätkusuutlik koostöömudel ning sihtgrupi eripära arvestavad integreeritud teenused. Projekti käigus osutatakse teenuseid vähemalt 100 inimesele.

 

Projekti partnerid:
Võrumaa Arenduskeskus (juhtpartner)
Antsla Vallavalitsus
Rõuge Vallavalitsus
Setomaa Vallavalitsus
Võru Vallavalitsus
Võru Linnavalitsus
Mittetulundusühing Elu dementsusega
Mittetulundusühing Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus

 

Tegevused:

 

  • Omavalitsusi, teenusepakkujaid ja teisi sidusgruppe ühendava koostöövõrgustiku arendamine. Omavalitsusteülese teenuse korralduse mudeli disainimine.
  • Integreeritud teenuste ja nõustamisteenuste osutamine vaimse tervise häiretega eakatele ning nende lähedastele.
  • Koolitused spetsialistidele eakate vaimse tervise häirete varaseks märkamiseks ja vaimse tervise häiretega eakate teadlikuks abistamiseks.

 

 

2020 -2022

 

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli arendamine Antsla Valla territooriumil (ISTE) 

Projekti eesmärk arendada isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamist Antsla valla haldusterritooriumil 01.06.2020 - 31.12.2021.  Projektis toetatakse raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealisi, st. alates 16 eluaastast kuni vanaduspensioni ealisi inimesi, kelle elukoht on registreeritud Antsla valla haldusterritooriumil.Teenust osutatakse kümnele  abivajavale isikule ajavahemikul 15.06.2020 - 31.12.2021. 

 Pilootprojekti raames pakutakse abivajajatele  erineva sisuga toetust (nö teenuskomponentidest koosnevat teenust), mis põhineb seni erihoolekande- ja sotsiaalse rehabilitatsiooni- ja kohaliku omavalitsuse teenuste osaks olevatel tegevustel. Uues teenusmudelis käsitletakse psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatavat abi ühe tervikliku integreeritud teenusena, mis kujuneb iga abivajaja puhul personaalselt tema toetamiseks vajalikest tegevustest (ehk teenuskomponentidest). Erihoolekande ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused on jagatud teenuskomponentideks, mida kombineeritakse vastavalt inimese vajadustele. Igale abi papersonaalset tuge selleks määratud spetsialist (tegevusjuhendaja, psühholoog, eripedagoog, füsioterapeut, kogemusnõustaja jne)  kes teda nõustab ja koordineerib koostööd teiste

osapooltega. Projekti koordineerivad: 

Antsla Vallavalitsuse esindaja  Malle Kodu ja   MTÜ Lõuna - Eesti Erihooldusteenuste Keskuse esindaja Ere Tuunas. 

 

 

2016 -2020

 Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskuse peremajade ehitustööd 

 

MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus on asunud ellu viima Euroopa Struktuurifondidest kaasrahastatud projekti „Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste keskuse erihoolekandeteenuse reorganiseerimine“. Projekti eesmärgiks on tagada Lõuna-Eesti Erihoolekandeteenuste Keskuse klientidele kvaliteetse, kliendikeskse ning deinstitutsionaliseerimise põhimõtetele vastava ööpäevaringse erihooldusteenuse ja kogukonnas elamise teenuse pakkumine.Toetuse määr on 85% protsenti projekti abikõlblikest kuludest ja  maksimaalne suurus 943 789,00 Projekti tulemusena rajatakse kaks peremaja tüüpi ühekordset hoonet Võru linna , Kreutzwaldi 109 kinnistule, aadressile Kraavi 2a ja Kraavi 2b. Ehitus algas 01.04.2019 ja ehitamise perioodiks on planeeritud 11kuud. Ehitajaks on OÜ Semuehitus. Omanikujärelvalvet teostab OÜ Pärn Projekt.

 

Täiskasvanute tugiisiku teenuse kättesaadavuse parandamine Võrumaal.

Projekti periood 01.02.2017-28.02.2019

Projekti juhib Võrumaa Omavalitsuste liit, projektijuht Kadri Kangro.  Projekt   hõlmab kõiki Võrumaa omavalitsusi.  Projekti eesmärk on parandada Võrumaal elavate tööealiste erivajadustega inimeste toimetulekut   ja osalemist tööturul. Tugiisiku teenuse osutamist korraldab  on MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus, koordinaator on Ere Tuunas.   Tugiisiku teenuse vajaduse tekkimise  puhul on vajalik pöörduda kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, kellega koos hinnatakse teenuse vajadus ja maht.   

 

Kaitstud töö teenus koostöös Sotsiaalkindlustusametiga 

Koostöös Sotsiaalkindlustusametiga on alanud Kaitstud töö teenuse osutamine 20-le psüühilise erivajadusega inimesele Võrumaal.  Teenust osutatakse  alates veebruar kuni detsember 2016.  Erihooldusteenuste Keskuses on loodud 8 kaitstud töökohta erivajadusega inimestele.  Inimesed saavad teha jõukohast tööd ruumide ja territooriumi korrashoiul, käsitöö- ja õmblemise töötoas, abitöödel köögis ja pesulaos ning tegeleda puutööga.          

Teenuse eesmärk on luua erivajadustega inimestele töötamise võimalus arvestades nende vajadusi töökeskkonnas. Projekti eesmärgiks on pakkuda kaitstud töö teenust kõikides Eesti maakondades. Teenus on suunatud raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire, liitpuude, nägemispuude või inimestele, kes on läbi elanud peaajutrauma või ajukahjustust tekitava haiguse, on tuvastatud puuduv töövõime töövõimetoetuse seaduse alusel, on tunnistatud osaliselt (80–90%) või täielikult (100%) töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse seaduse (RPKS) alusel. Teenusele saamiseks on vajalik pöörduda Sotsiaalkindlustusameti poole. 

Kaitstud töö teenus koostöös Töötukassaga

 

 Koostöös Eesti Töötukassaga osutame alates 01.11.2016 kuni 31.12.2018 kaitsud töö teenust Võru linnas elavatele vähenenud töövõimega inimestele. Teenust osutatakse kuni 8-le inimesele. Kaitstud töö tähendab, et vähenenud töövõimega inimene saab  teha võimetekohast tööd talle jõukohases tempos, sobivas ja erivajadusi arvestavas töökeskkonnas, kus on tagatud vajalikus ulatuses juhendamine, nõustamine ja abi. Kaitstud töö teenusele saamiseks on vajalik pöörduda oma töövahenduskonsultandi või töötukassa juhtumikorraldaja poole. 


Nõustamisteenuste osutamine

 

 ESF projekti "Integreeritud teenuste osutamine toimetulekuraskustes inimestele" raames on koostöö Sotsiaalkindlustusametiga alates 03.2016- 30.11.2018.  Sotsiaalkindlustusamet on tellinud projekti raames tugiisikuteenust, psüholoogilise nõustamise ja perenõustamise teenust ning võlanõustamise teenust Võrumaal elavatele toimetulekuraskustes inimestele. Teenuste saamiseks on vajalik pöörduda omavalituse sotsiaaltöötaja poole. 

 

 

 

 

2015 aasta

 

Hasartmängumaksu Nõukogu poolt toetatud projekti abil „Pilootprojekt dementsusega inimeste pereliikmete toetamiseks Võrumaal 15.07-15.10.2015“ nõustati Võrumaal elavaid peresid dementsusega pereliikme käitumise mõistmiseks ja igapäevase toimetuleku paremaks tagamiseks. Projekti käigus nõustati 54 inimest.

 

 

 

Koostöös Sotsiaalkindlustusametiga jätkus koostöö „Tööle saamist toetavad hoolekandemeetmed 2012-2013“ punkt 3.1.2 Multiprobleemidega inimestele vajaduspõhiste teenuste pakkumine juhtumipõhise võrgustikutöö piloteerimine“ kaudu. Selle projekti raames osutati tugiisikuteenust, võlanõustamist, psühholoogilist nõustamist ja perenõustamist. Teenuseid osutati kokku 98-le inimesele.

 

Astangu Kutserehabilitatsioonikeskusega koostöös toimub 2015-2016 aastal rehabilittsioonimeeskonna spetsialistide väljaõpe erivajadustega inimeste töövõime hindamiseks HAMET metoodika alusel.  8 spetsialisti  saavad teoreetilised baasteadmised ja seejärel treenivad hindamist, mille tulemusena omandatakse metoodika kasutamise oskus. 

Hindamismetoodika HAMET on tööealiste erivajadustega inimeste kutsesobivuse, võimete ja töökäitumise eelhindamiseks kasutatav testide kogumik. See on standardiseeritud test, mis koosneb erinevate ülesannete soorituse ning erivajadusega inimese töökäitumise hindamisest. Testimise tulemusena anname hinnangu, millises vormis ja milliseid tööülesandeid on inimene võimeline täitma ning kuidas on võimalik tema töövõimet arendada.

„Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2012-2013“ punkt 3.1.2

„Multiprobleemidega inimestele vajaduspõhiste teenuste pakkumine juhtumipõhise

võrgustikutöö piloteerimise kaudu

 

 

 

 

 

 


2009-2014 aasta esf.png

 „Psüühilise erivajadusega ja /või puuetega inimeste töölesaamist toetav programm“ 01.09. – 31.12.2012. 

Rehabilitatsiooniprogramm
Programm on suunatud täisealistele  psüühiliste erivajadustega  ja/või  puuetega inimeste töölesaamise toetamiseks. Programmi  kaasatakse 10 sihtgruppi kuuluvat inimest ja tegevused viiakse läbi 01.09. – 31.12.2012. Programmi partneriks on Võru Töötukassa. Koostöös töötukassaga pakub programm osalejale  sobiva valmisoleku ja motivatsiooni tekkimisel liitumist  tööturu teenustega, seda  nii programmi kestel kui programmi lõppemise järgselt.  Programmi jooksul toetatakse programmis osalejaid läbi seitsme planeeritud tegevuse: esimene  infoseminar, esmane valmisoleku hindamine Bostoni metoodika alusel, tööharjutused töötubades, grupinõustamised psühholoogi, sotsiaaltöötaja ja tegevusterapeudi poolt, karjäärinõustamine ning lõpphindamine. Programmis töötavad psühholoog, sotsiaaltöötaja, õde, tegevusterapeut  ja töötubade juhendajad  ning koostöös töötukassaga   karjäärinõustaja ja juhtumikorraldaja.   Programmi sisenemisel toimub osaleja esmane hindamine Bostoni psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni metoodika alusel. Hinnatakse rehabilitatsiooni vajadust,  valmisolekut muutuseks, personaalset  lähedust, eneseteadlikkust ja keskkonnast teadlikkust. Esmase  hindamise tulemuste põhjal valmib skaala, mille alusel on võimalik selgitada programmis osaleja tugevad ja arendamist vajavad valdkonnad. Programmis on olemas õmblus-, paberi- ja puidutöö ning koristamise, köögi-   ja põllutöö töötuba. Järjepidev ja intensiivne töötoas harjutamine aitab tööharjumust kujundada ja tööoskusi omandada.  Töötoas täidetakse töölehed, arvestades  inimese funktsionaalset võimekust. Kasutatakse  Bostoni psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni metoodika ja CEPAP isikliku rehabilitatsiooniplaani koostamisjuhendi alusel väljatöötatud töölehti, mis on kohandatud programmile lihtsustatud variandis. Töölehtede põhjal tehakse   tulemustest vahekokkuvõtted ja programm lõpeb lõpphindamisega.   Lõpphindamisel toimub vestlus programmis osalejaga , arutatakse läbi kõik hinnatud valdkonnad  ja formuleeritakse kirjalikult iga osaleja  funktsionaalse võimekuse tasemed, motivatsiooni muutuse tase ja püstitatud eesmärgi saavutamise tase. Vastavalt  tulemustele, suunatakse programmis osaleja,  kas avatud tööturule,  tööturu teenustele, tugiiisku teenusele või teistele sobivatele teenustele.Planeeritud on  programmis osalejate toetamine  ka pärast programmi lõppemist. Programmi kontaktisik on Anneli Roosmäe.
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

 

 hasart.png
   Hasartmängumaksu Nõukogu poolt toetatud projekt:

   "MTÜ Lõuna – Eesti Erihooldusteenuste Keskuse tegevusjuhendajate tugiiisiku koolitus ja multidistsiplinaarse meeskonnatöö arendamine "

 

Projekti elluviimise periood on 01.07.  – 31.12.2012. Erihoolekandes on vajadus töötada noorukieas klientidega, kellel esineb nii vaimset alaarengut kui  ka rasket käitumis- ja isiksushäiret, kaasarvatud hüperaktiivsust. Nimetatud kliendigrupiga edukaks töötamiseks erihooldekodus on  vajalik  multidistsiplinaarse meeskonna hea koostöö. Projekti raames kaasatakse meeskonda lisaks tegevusjuhendajatele ka psühhiaatriaõde, psühholoog, loovtegevuste juhid ning  tugiisikud. Tugiisikut on vaja, et   saata  ja juhendada  individuaalselt klienti päevategevustes. Projekti käigus koolitatakse tegevusjuhendajaid tugiisiku ülesannete täitmiseks erihooldekodus. Meeskonnatöö oskuste arendamiseks  jagatakse teavet tegevusjuhendajatele  raske käitumis- ja isiksushäirega ning hüperaktiivsusega noorukite psühhiaatriliste probleemide ja väljendusviiside ning võimalike sekkumistehnikate tundmiseks.  Lisaks võimaldavad projektis planeeritud tegevused superviseerida  ja jõustada  erihooldekodu multidistsiplinaarset meeskonda. Projektis läbiviidud koolituse abil suurendatakse   töötajate psühhosotsiaalset  valmisolekut  ja oskusi  töötamiseks käitumis- ja isiksushäirete ning  hüperaktiivsusega klientidega. Projekt võimaldab Lõuna – Eesti Erihooldusteenuste Keskuses töötada psühholoogil, tugiisikul ja loovtegevuste juhendajal individuaalselt noorukieas klientidega, et suureneks nende toimetulek erihooldekodu keskkonnas teenuste kasutamise ajal.
 

 

 esf.png
 Euroopa Sotsiaalfondi ( ESF) raamprogramm

„Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2012-2013“ punkt 3.1.2

„Multiprobleemidega inimestele vajaduspõhiste teenuste pakkumine juhtumipõhise

võrgustikutöö piloteerimise kaudu
 

Projekti raames osutatakse tugiisiku teenust multiprobleemidega isikutele alates 10.04.12. – 31.12.2013. Multiprobleemidega isikutena käsitletakse inimesi alates 15.eluaastast ja nende pereliikmeid, keda ei ole võimalik aidata kohalike omavalitsuste üksikteenuste või toetustega, sest isikul on rohkem kui üks takistus igapäevases toimetulekus, sh tööturul aktiivne olemine. Tugiisikud on läbinud tugiisikute koolituse koos teoreetilise ja praktilise osaga. Teenuse kasutajad suunatakse  teenusele koostöös sotsiaalkindlustusameti koordinaatori ja kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajaga. Teenus toetab ja motiveerib isiku töölerakendumist või töö säilimist või aktiivsele tööturuteenusele sisenemist. Lähtutakse kliendikesksuse printsiibist ja võrgustikutööst. Isikut toetav abinõu tuleneb konkreetsest isikust, tema vajadustest, võimalustest ja teda ümbritsevast keskkonnast. Tugiisikuteenuse pakkumisel peetakse silmas, et teenus oleks isikule võimalikult kergelt kättesaadav ja kompaktne. Tugiisikuteenuse osutamise põhimõtted tulenevad juhtumikorralduse meetodist. Isiku võimekuste väljaselgitamine, tema juhendamine, nõustamine ja toetamine viiakse ellu lähtuvalt teenuse kasutaja seatud eesmärkidest.

  Euroopa Sotsiaalfondi raamprogramm "Töölesaamist toetavad
hoolekandemeetmed 2012-2013" alapunkt 3.5.2. Rehabilitatsiooni- ja
erihoolekandeteenuste kvaliteedijuhtimise süsteemi juurutamine“

 
EQUASS Assurance on sotsiaalteenuste kvaliteedisüsteem, mis on valitud hoolekande raamprogrammi "Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2012-2013" alapunkti 3.5.2. elluviimiseks.

Koostöös  Astangu Kutserehabilitatsiooni keskusega  juurutab Lõuna – Eesti Erihooldusteenuste Keskus kogu asutuse raames EQUASS Assurance kvaliteedisüsteemi. Korrastakse nii klienditööd kui personalitööd puudutavad valdkonnad. Tegevused viiakse ellu 2012 – 2013 aastal.

 

 

 

    Meede "Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutseharidusearendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine

Projekt "Erihoolekande valdkonna kompleksse täiendkoolitus­süsteemi ning koostöövõrgustiku arendamine" nr 1.1.0801.10-0027"

Projekti koduleht: http://eta.edicypages.com/

Projekti kestus: 01.09.2010 - 31.08.2012

Projekti eelarve: 115 024,16 eurot
Projektitaotleja: Tartu Tervishoiu Kōrgkool, projektijuht: Merle Varik, merlevarik[at]nooruse.ee
Projekti partnerid:

             SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus, Angelika Armolik, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

             MTÜ Hüva Nõu, Teabe ja Praktilise Harjutamise Keskus Insight Outcome, Urve Tõnisson, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.  

             Sihtasutus Maarja Küla, Ly Mikheim, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

             Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda, Kairit Numa, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

             Hoolekandeteenused AS, Jane Etverk, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

             MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus, Aire Klaus, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

             MTÜ Iseseisev Elu, Maire Koppe, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Projekti üldeesmärk: Efektiivne ja jätkusuutlik koostöövõrgustik ning selge ja paranenud rollijaotus kõrgkooli, partnerite ja tööandjate vahel täiendkoolitussüsteemi arenduse kaudu 
 

Projekti peamine rõhuasetus on täiendkoolitussüsteemi analüüsil, koostöövõrgustiku ja koostöömudeli tõhustamisel, täiendkoolituskavade arendamisel ja uudsete õppemeetodi integreerimisel, koolitajate ning tegevusjuhendajate koolitamisel. Tööandjatega koostöö tulemuseks on koostöömudel, kuidas regulaarselt ja jätkusuutlikult kaasata tööandjaid.

Esimene tegevusjuhendajatele suunatud 260 tunnine õppekava arendus koostöös tööandjaga on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli poolt läbiviidud ning esimene tegevusjuhendajate üldkoolitus toimub perioodil 10/2010-04/2011 (finantseeritakse omavahenditest), mis seondub käesoleva projektiga. Järgneb arendustöö 296t õppekava ning nelja erimooduli väljatöötamiseks. Seejärel viiakse läbi kahes etapis 7 täiendkoolitust ehk nn test-koolitust :

Testkoolituse I etapp
 

296 tunnine õppekava, koolitatakse kokku 60 tegevusjuhendajat (3 gruppi, sh 1 grupp Harjumaal ja 2 Tartus)

Testkoolituse II etapp: 4 erimoodulit

Ööpäevaringse tugevdatud toetusega erihooldus 40 tundi (ÖT40), koolitatakse kahes grupis kokku 40 tegevusjuhendajat sh koolitus Harjumaal ja Tartus)
 

Ööpäevaringse tugevdatud järelvalvega erihooldus (ÖJ60), koolitatakse kahes grupis Tartus kokku 40 tegevusjuhendajat
 

Alternatiivkommunikatsioonid 40 tundi (AK40), koolitatakse 20 tegevusjuhendajat Tartus
 

Dementsus 40 tundi (D40), koolitatakse 20 tegevusjuhendajat Tartus
 

 

Euroopa Sotsiaalfond 2007 - 2013
Prioriteetne suund 3: Pikk ja kvaliteetne tööelu
meede 1.3.1  „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine
EL_Sotsiaalfond_horisontaal
 
Projekt “Töövõimaluste suurendamine Võrumaal komplekse lähenemise mudeli abil”
Kestus:                                   01 / 04  /2010   -   30 / 04  /2012
Kokku projekti maksumus:    3 420 798
Struktuurifondi toetus:          3 017 094
Projekti raames lähenetakse sihtgrupi probleemide lahendamisele komplekselt, pakkudes individuaalse tegevusplaani koostamist, kutsealast koolitust, võimalust töötada vajadusel kaitstud töökohtadel, toetada inimest avatud tööturul konkureerimisel, püsivat võimalust kogu protsessi vältel saada toetust ja nõustamist tugiisikutelt ja spetsialistidelt, et tulemust saavutada ja  ka säilitada.
Projekti sihtgrupiks on eelkõige puuetega inimesed (eelkõige psüühikahäire ja vaimupuudega tööealised) ning ka pikkaajalised töötud, kelledele sobib antud lähenemine naasta tööturule.
Projekti raames planeeritakse tuua sisse välispartneri teadmised (Hollandis pikaajalised kogemused ja väljaarendatud toimivad keskused), et võtta kasutusele uusi metoodikaid. 
MTÜ Lõuna- Eesti Erihooldusteenuste Keskus saab täna osutada toetatud töötamise teenust 9- le inimesele (riigi eraldatud teenuse vahendid).  Antud vahendid katavad ainult teenuse tegevuskulud ja puuduvad võimalused luua kaitstud töökohti ning laiendada  pakutavate tööteenuste hulka. Olemasolevatest vahenditest ei ole võimalik  korraldada kutseõpet, mis vastaks sihtgrupi vajadustele ning  tõusetunud probleeme paremini ja komplektselt lahendada, mis parandaks oluliselt tulemuse  kvaliteeti. Samuti puuduvad vahendid sihtgrupi laiendamiseks, kuigi vajadus on olemas.
Projekti otsesed eesmärgid:
 
  1. Tõsta sihtgrupi enesehinnangut, töövalmidust,  töö- ja konkurentsivõimet läbi individuaalsete psühhosotsiaalsete- ja grupinõustamiste ja suhtlemise toetamisega.
  2. Tõsta sihtgrupi kutsealast ettevalmistust läbi jõukohaste erialakursuste, kus on loodud tingimused lähtuvalt sihtgrupi eripärast (grupi suurus, metoodika jms).
  3. Luua  tugiisikute (sh. juhendajate) ja spetsialistide näol tugivõrgustik, kes     kaasavad puudega inimesi sotsiaalsesse võrgustikku, toetavad tööotsinguis, töötamisel ja kaitstud töökohtadel.
  4. Luua  jõukohaste töövõimaluste olemasolu sihtgrupi liikmetele- tööharjutus, tööpraktika, tugiisikuga töötamine, kaitstud töökohad
  5. Välja arendatakse informeeritud ja toimiv koostöövõrgustik tööhõive probleemidega kokkupuutuvate ametkondade vahel maakonnas.
  6. Tuuakse sisse uudsed lähenemised psüühiliste erivajadustega inimeste töörehabilitatsiooni läbi välispartneri kaasamise, kellel on pikaajalised kogemused antud valdkonnas
Projekti tegevuste üldkirjeldus
Reorganiseeritakse olemasolev MTÜ Lõuna-eesti Erihooldusteenuste Keskuse päevakeskus  tööaktiviseerimiskeskuseks Võrus pikaajalistele töötutele ja puuetega inimestele- nn läbiastumismeetodil (avatud tööpäevadel 8h, kõigil projektis osalejatel võimalus lugeda lehti, on info vabadest töökohtadest  tööturul, ajutiste tööde ja avaliku töö korraldamine, saab kasutada arvutit, töötavad eneseabigrupid ja ühine vaba aja sisustamine).
Võetakse tööle tugiisikud (sh. juhendajad), kes toetavad sihtgruppi koolitustel, tööotsinguil ja töötamisel.
Luuakse töötoad  tööaktiviseerimiskeskusesse tööharjumuse kujundamiseks kaitstud töökohtadega (õmblus, puutöö, käsitöö tööruum).
Koostatakse koos kliendiga hinnang hetkeolukorrale ja töörehabilitatsiooni etapiviisiline tegevuskava, mille elluviimiseks on kliendil võimalus  saada  psühhosotsiaalset nõustamist nii individuaalselt kui ka grupiviisiliselt.
Korraldatakse koostöös Võrumaa Kutsehariduskeskusega psüühilise erivajadustega inimestele sobivas suuruses gruppides (5-7 inimest) kursusi erialase kvalifikatsiooni parandamiseks (koolituskava lisatud), mis võimaldaks töötada kaitstud töökohtadel, toetatud töökohtadel, tegeleda edaspidi ettevõtlusega, konkureerida avatud tööturul edukamalt.
Aktiivse töövahenduse väljaarendamine ja tööandjate nõustamine erivajadustega inimeste töölevõtmisel, sihtgrupi liikmete nõustamine ettevõtlusega alustamiseks.
Välja arendatakse maakonnas toimiv koostöövõrgustik tööhõive probleemidega  kokkupuutuvate ametkondade vahel.
Välja  arendatakse saadud kogemuste põhjal astmeline kompleksne süsteem pikaajaliste töötute rehabiliteerimiseks tööturule ning rakendatud välispartnerilt saadud kogemusi.
Koostatakse äriplaan töökeskuse tegevuse jätkamiseks projekti lõppemis
 
 

„Toetatud elamise teenuse arendamine Võrumaal“

Elluviimise aeg 01/01/2005-01/08/2005

Finantseerija: Võrumaa Omavalitsuste Liit

Projekti maksumus: 450 000

Sisu: Toetatud elamise teenuse osutamiseks vajalike ruumide renoveerimine

 

  1. „Isikliku abistaja teenuse mudel Võrumaal“

Elluviimise aeg: 03/10/2005-05/01/2006

Finantseerija: Riikliku hoolekande programm aastateks 2004-2006 kohaliku tasandi projekt Võru Maakonnas

Projekti maksumus: 18809

Sisu: Isikliku abistaja teenuse ja tugiisiku teenuse vajaduse hindamine, teenuse korra väljatöötamine, sisu määratlemine, rahastamise skeem Võru Maakonnas, mille töötasid projekti käigus välja projekti meeskond koostöös kohalike omavalitsuste esindajatega.

 

2006 aasta

 

„Terve keha“

Elluviimise aeg: mai-juuli 2006

Finantseerija: HMN

Projekti maksumus: 4906

Sisu: Projekti eesmärgiks oli arendada psüühilise erivajadusega institutsioonis elavate inimeste kehalist aktiivust ja projekti raames soetati erinavat spordiinventari: käimiskepid, poksikott, võimlemismatid.

 

„Hea päev“

Elluviimise aeg:

Finantseerija: HMN

Projekti maksumus: 18 880

Sisu: Lõuna- Eesti piirkonna hoolekandeasutuste isetegevuspäev, mis toimus Võrus Kubija laululaval. Eesmärgiks hooldekodude klientide omavahelise suhtlemise aktiviseerimine, kehalise aktiivsuse aktiviseerimine, loovtegevuse arendamine, isetegevuskavade esitamise võimaluse andmine.

 

„Tugevdatud toetusega ööpäevaringse hooldamise teenuse arendamine MTÜ Lõuna- Eesti Erihooldusteenuste Keskuses

 

Elluviimise aeg:

Finantseerija: HMN

Projekti maksumus: 208 120

Sisu: Teenuse osutamiseks vajaliku inventari ja vahendite muretsemine, mille eesmärgiks on igapäevaelu rikastamine. Asutuse personali meeskonna koolitus ning grupi- ning individuaalne  tööalane supervisioon, klientidele kvaliteetse teenuse osutamise eesmärgil.

 

„Unistuste suvepäev“

Elluviimise aeg:

Finantseerija: HMN

Projekti maksumus: 2954

Sisu: Klientide ekskursioon Pärnumaale silmaringi avardamise eesmärgil

 

 „Tugiisiku koolitus“

Elluviimise aeg: 01.09.2006-31.12.2006

Finantseerija: HMN

Projekti maksumus: 33 546

Sisu: Psüühilise erivajadusega inimeste tugiisikute tööks vajalike esmaste teadmiste omandamise kursus Võrumaal.

 

 „ Tegevusväljaku sisustamine“

Elluviimise aeg: 2006

Finantseerija: Võru Vald

Projekti maksumus: 14 630

Sisu: Väli-tegevusväljak kehalise aktiivsuse arendamise eesmärgil

 

2007 aasta

 

 „Hoolekandeteenuste arendamine ja kvaliteedi tõstmine MTÜ-s Lõuna- Eesti Erihooldusteenuste  Keskus

Elluviimise aeg: 01.02.2007- 31.12.2007

Finantseerija: HMN

Projekti maksumus: 82 831/69 000

Sisu: Hoolekandeteenuste arendamine ja kvaliteedi tõstmine läbi personali parema erialase ettevalmistuse  töötamaks pingerikkas töökeskkonnas, arendades meeskonnatööoskust  ja pingetaluvust. Meeskonnatöö koolituse II etapp, grupi- ning individuaalsete tööalaste supervisioonide jätkumine.

 

 „ Hea päev II“

Elluviimise aeg: juuni-oktoober 2007

Finantseerija: HMN

Projekti maksumus:  37714/27464

Sisu: Lõuna- Eesti hoolekandeasutuste isetegevuspäev Võrumaa

 

 „Tegevusjuhendajate erialakoolitused tööalase ettevalmistuse tõhustamiseks”

Elluviimise aeg : okt 2007- veebruar 2008

Finantseerija: HMN

Projekti maksumus: 74 423

Sisu: Asutusesisene täiendkoolitus toimetulekuks sihtgrupi toetamisel. Koolituse viivad läbi oma ala asjatundjad  MTÜ Hüva Nõu, Teabe ja Praktilise Harjutamise Keskus Insight Outcome

 

2008 aasta

 

 „ Käsitööga tööle“

Elluviimise aeg: september 2008- mai 2009

Finantseerija: HMN

Projekti maksumus: 20 186

Sisu: Käsitööoskuste edendamine valitud sihtrühmale, mis koosneb nii ringi juhendajatest kui klientidest. Eesmärgiks koolitada oskustega ringide läbiviijaid.

 

 

 13.Euroopa Regionaalarengu fond „Meetme ”Kohalike avalike teenuste arendamine“ perioodi 2007-2013 projekt „MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus kinnistu ost ja ööpäevaringse hoolduse osakonna ning psüühikahäiretega vanurite osakonna rekonstrueerimine “

Elluviimise aeg: jaan 2009-dets 2009

Finantseerija: EAS

Projekti maksumus: 7 720 158,96

Sisu: Hooldekodu hoone siserenoveerimine, Meegomäe küla, Võru vald

 

MTÜ Lõuna- Eesti erihooldusteenuste Keskuse hooldekodu hoone välisrenoveerimine

Elluviimise aeg: jaan 2010- dets 2010

Finataseerija: Ameerika Ühendriikide Kaitsealase koostöö osakonna humanitaarprojekt

Projekti maksumus: 1 200 000 EEK

Sisu: hooldekodu hoone välisfassaadi renoveerimine

Friday the 12th. 2013 Copyright by MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus Meegomäe küla Vöru vald Võrumaa 65526 tel 782 8720 mob: 53026209 e-post ehtk@ehtk.ee