Keskuse tutvustus

MTÜ Lõuna- Eesti Erihooldusteenuste Keskus osutab sotsiaalteenuseid. Peamiselt erihooldusteenuseid, rehabilitatsiooniteenuseid, kaitstud töö teenuseid ja lisaks nõustamisteenuseid ning tugiisikuteenust täisealistele. Erihoolekandeteenuste osutamise kogemus on asutusel alates 1998-st aastast. Rehabilitasiooniteenuste osutamist alustati 2003 aastal.

Tegutsemisel tugineme sotsiaalvaldkonna  üldistele eetika põhimõtetele, et toetada inimese loomupärast väärtust, õigust heaolule ja väärikale kohtlemisele.

Teenuste  osutamisel on meie missiooniks juhendada ja toetada inimesi  võimalikult hea toimetuleku, igapäevase heaolu ja parima võimaliku elukvaliteedi saavutamise nimel.

Missiooni elluviimisel lähtume seadusandlusest, eetikast ning teenuste osutamise nõuetest ja heast tavast. Eesmärgiks on olla  jätkusuutlik, kestvale arengule ja kvaliteedile  suunatud keskus.  

Meie visiooniks on olla aastaks 2020 arenev ja tunnustatud sotsiaalteenuseid osutav keskus.

Joomla 3.0 templates
Monday the 25th. 2013 Copyright by MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus Meegomäe küla Vöru vald Võrumaa 65526 tel 782 8720 mob: 53026209 e-post ehtk@ehtk.ee