Rehabilitatsiooniteenused

 

     Sotsiaalne rehabilitatsioon

Osutame nii sotsiaalset kui ka tööalast rehabilitatsiooniteenust täiskasvanud psüühikahäirega isikutele.

Rehabilitatsioonimeeskond töötab aadressil:

Meegomäe küla, Võru vald. Asume Lõuna – Eesti haigla kõrval, erihooldekodu I korrusel.

Ühistransport Võru linna- buss nr 1 ja nr 16 Haigla peatus.

Rehabilitatsiooniteenusele registreerimine:

  1. Lauatelefonil – 78 68 476, 78 68 477

  2. Mobiilil – 53 026 209; 53 48 00 31

  3. e-post – See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

  4. Kohapeal aadressil:

MTÜ L-E Erihooldusteenuste Keskus

Meegomäe küla, Võru vald Võrumaa

Osutatavad teenused:

Rehabilitatsiooni hindamine ja- planeerimine - Kõik spetsialistid hindavad klienti oma erialast lähtuvalt ning koostavad hinnangu koos vajalike soovitustega. Selle teenuse raames koostatakse isikule isiklik rehabilitatsiooniplaan. Kogu protsessi juhendab koordinaator.

Rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine – Teenust koordineerib isikule määratud rehabilitatsiooniprotessi koordinaator, kes juhendab, nõustab rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas püstitatud eesmärkide tätmisel ja tegevuste elluviimisel. Vajaduse kasutatakse Bostoni Ülikooli poolt väljatöötatud psühho-sotsiaalse rehabilitatsiooni metoodikat.

 Rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine - Viikase läbi vahehindamisi ja vajadusel täiendatakse rehabilitatsiooniplaani mitme spetsialisti poolt.

Tegevusterpeudi ja loovterapeudi  teenus – Hinnatakse isiku tegevusvõimet lähtuvalt toimetulekust. Hindamismeetoditena kasutatakse intervjuud, vaatlust loomuliku tegevuse käigus, stimuleeritud tegevuse vaatlust, elu- ja töökeskkonnaga tutvumist. Tegevusterapeut annab vajadusel soovitusi ja abistab elu- ja töökeskkonna kohandamisel, annab informatsiooni abivahendite kasutamise ja hankimise kohta. Tegevusterapeudi teenuse raames arendatakse ja/või säilitatakse isiku tegevuseeldusi, mis on vajalikud toimetulekuks igapäevaeluga, nõustatakse isiku lähivõrgustikku toimetuleku toetamise osas. Vajadusel saab isik tuge igapäevaoskuste omandamise osas, mis on vajalikud toimetulekuks elukeskkonnas.

Tegevusterapeudi ja loovterapeudi grupitöö - Grupis igapäevaelus toimetuelku  õpetamine. Gupitegevused funktsionaalsete võimete arendamiseks ja tegevusvõime kujundamiseks.

Sotsiaaltöötaja teenus – Sotsiaaltöötaja nõustab, juhendab, ennetab ning lahendab sotsiaalseid probleeme, eesmärgiga toetada isiku edaspidist sotsiaalset toimetulekut. Hindab isku sotsiaalseid ressursse, aitab kaardistada ja kujundada isiku sotsiaalset lähivõrgustikku. Juhendab ja nõustab isikuga kokkupuutuvaid avalike teenuste osutajaid, lähedasi ning seob isikut avalike teenuste osutajatega.

Sotsiaaltöötaja perenõustamine – Sotsiaaltöötaja nõustab vajadusel isiku pereliikmeid sotsiaalsete probleemide lahendamisel ja ennetamisel.

Sotsiaaltöötaja grupinõustamine Sarnaste probleemidega isikute nõustamine grupis.

Psühholoogi teenus – Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia osutamine

Eripedagoogi teenus - Pedagoogilised korrektsioonitegevusedkognitiivsete oskuste, kommunikatsiooni, sotsiaalsete oskuste arendamiseks. Orienteerumis- ja liikumisõpetus, punktkirja õpetamine, kommunikatsioonioskuste õpetamine ja arendamine ning infotehnoloogia kommunikatsioonivahendite kasutamise õpetamine nägemis- ja/või kuulmispuudega isikule.

Eripedagoogi perenõustamine - Isiku ja isiku pereliikmete nõustamine.

Eripedagoogi grupinõustamine - Sarnaste probleemidega isikute nõustamine grupis, pedagoogilised korrektsioonitegevused jms.

Psühholoogi perenõustamine – isiku pereliikmete nõustamine ja psühhoteraapia osutamine grupis.

Psühholoogi grupinõustamine – Sarnaste probleemidega isikute nõustamine ja psühhoteraapia osutamine grupis.

Logopeedi teenus - Kõnepuude korrigeerimine ning kõne ja suhtelmisoskuste kujundamine, sh tegevusvõime täpsustamine

Logopeedi seanss perele - Isiku ja isiku pereliikmete nõustamine grupis.

Logopeedi grupinõustamine - Sarnaste probleemidega isikute nõustamine grupis.

Ööpäevaringne majutusteenus – vajadusel osutatakse isikule ööpäevaringset majtusteenust. Majutusruum asub erihooldekodu hoones. Majutuseks on kaks ruumi: 1 ühekohaline (WC ja dušširuum asuvad toa lähedal) ja 1 kahekohaline ( omaette WC ja dušširuumiga , eraldi sissekäiguga). Toitlustamine on korraldatud vastavalt hoolekandeasutusele kehtivatele nõuetele. Kliendile võimaldatakse  majutuse ajal teenuse hinna sees  hommiku- ja õhtusöök. Kõrvalmajas , Lõuna-Eesti Haigla territooriumil, asuvad apteek, toidu ja esmatarbekaupade kauplus ning kohvik. Võru linn jääb ligikaudu 4 km kaugusele. Bussiühendus linnaga on hästi korraldatud. Ühistransport nr 1 ja 5, Haigla peatus. Majutusteenusel olles on võimalik kasutada märgistatud terviseradasid maja lähedal, harrastada kepikõndi. Läheduses asuvad kaunid järved ja männimets.

Rehabilitatsioonimeeskond

Peeter Jaanson –psühhiaater

Hanna Sova-psühhiaater

Kaidi Kuusk - sotsiaaltöötaja

Kaja Solom – sotsiaaltöötaja, õde

Anneli Roosmäe – õde

Markiina Land -õde

Kersti Kõosaar - psühholoog

Juta Kits - logopeed

Epp Sõna- tegevusterapeut

Sylva Viin - loovterapeut

Katrin Lembra -füsioterapeut

Vene keelt kõnelevatele inimestele osutatakse kõiki pakutavaid rehabilitatsiooniteenuseid võrdväärsetel alustel eesti keelt kõnelevate inimestega. Rehabilitatsioonimeeskond osutab vajadusel ja eelneval kokkuleppel, teenuseid ka kliendi elukohas ning korraldab väljasõite teistesse erihoolekandeasutustesse.

Rehabilitatsiooniteenustest rohkem informatsiooni leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Tööalane rehabilitatsioon

 

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud tööealistele inimestele, kellel on raske, sügava või püsiva psüühikahäire tõttu vähenenud töövõime ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide abi.

Tööalase rehabilitatsiooni eesmärk on toetada inimese tööle asumist ja töötamist. Rehabilitatsiooni käigus pakutakse inimesele tuge ja õpetatakse piirangutega toime tulema, arendatakse töövõimet ja tööharjumuse kujundamist.

Tööalase rehabilitatsiooni raames pakume nii rehabilitatsiooni spetsialistide individuaalteenuseid kui ka grupitöid ja nõustamisi. Lisaks töövõime hindamist HAMET-hindamismeetodi alusel ja programmipõhist rehabilitatsiooni.

Rehabilitatsiooniprogramm Töötubadest tööle kestab neli kuud. Programmi jooksul toetatakse inimest nii individuaalsete kui grupitegevustega, võimaldatakse töötada käsitöö, õmblemise, puutöö või puhastusteeninduse töötubades. Programmi jooksul jagatakse pidevat tagasisidet inimesele ja kohandatakse tegevusi vastavalt individuaalsetele vajadustele.

 

Programme viivad läbi rehabilitatsioonimeeskonna spetsialistid ja töötubade juhendajad. Koostööd tehakse kliendi lähedastega, töötukassa, kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajaga ja tööandjatega.

Teenuseid ja programme osutame nii eesti kui ka vene keeles.

 

Tööalase rehabilitatsiooni kohta leiate täiendavat informatsiooni Eesti Töötukassa

 

kodulehelt:

 

www.tootukassa.ee

 

Tööalase rehabilitatsiooni (1tund) hinnakiri alates 01.06.2017

 

          Tööalase rehabilitatsiooni individuaalteenused – 30.00 eur

 

          Tööalase rehabilitatsiooni perenõustamised – 35.00 eur

 

          Tööalase rehabilitatsiooni grupitöö ja –nõustamine -12.00 eur

 

          HAMET testi individuaalne läbiviimine – 25.00 eur

 

          Rehabilitatsiooni programm – hind sõltub programmi pikkusest ja inimese individuaalse kohandamise vajadustest.

 

 

Tuesday the 19th. 2013 Copyright by MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus Meegomäe küla Vöru vald Võrumaa 65526 tel 782 8720 mob: 53026209 e-post ehtk@ehtk.ee