Intervallhooldus

 

Lühiajaline  ehk intervallhooldus

Pakume lühiajalist ööpäevaringset hooldust ja järelvalvet  psüühilise erivajadusega                  täiskasvanud inimestele. Lühiajaline hooldus on nii  toimetuleku toetamiseks kui ka  pereliikmetele  hooldusest ajutise puhkuse võimaldamiseks. Intervallhooldusel on toitlustamine kolmel korral päevas, tagatud on voodikoht kahekohalises toas, päev sisustatakse nii huvitegevuste kui ka muude mõtestatud tegevustega. Individuaalsed kokkulepped on  võimalikud. eakad_tuba

Transpordi asutusse  ja tagasi koju korraldavad kliendi lähedased.

Intervallhoolduse teenuse eest tasub teenuse tellija lepingu alusel. 

Teenust ei osutata vastu kliendi tahtmist. Teenuse osutamise ajal peab teenuse saaja olema nõus täitma asutuses kehtivat kodukorda. Teenust ei osutata alkoholijoobes inimestele.

 Teenusele saabumisel on vajalik, et kliendil oleks kaasas   regulaarselt või ühekordselt tarvitatavad ravimid. Soovitame kaasa võtta kliendi  isiklikud riided, hügieenivahendid (sh. vajadusel mähkmed). Vajalik on  arsti tõend terviseseisundi kohta.

Päevahoid

 Päevahoiuteenust pakutakse 8 tundi päevasel ajal või vastavalt individuaalsele kokkuleppele.

 Päevahoius :

·         juhendatakse ja abistatakse igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel.

 

·         kaasatakse aktiviseerivatesse tegevustesse.

 

·        kKorraldatakse toitlustamine päevahooldusteenusel viibimise ajal.

 

·         kindlustatakse võimalikult  ohutu keskkond  ja järelvalve.

 

·         vajadusel korraldatakse klientide transport teenusele, informeerides eelnevalt selleks teenuse kasutajat  või tema esindajat transpordiga seotud võimalustest ja transporditeenuse maksumusest.

 

Tuesday the 19th. 2013 Copyright by MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus Meegomäe küla Vöru vald Võrumaa 65526 tel 782 8720 mob: 53026209 e-post ehtk@ehtk.ee